علیرضا ستودگان

گرافیست و تدوینگر

کامیار مفخمی

برنامه نویس ارشدnet

سیدمحمد سید رضوی

برنامه نویس back end
رضا متوسلیان

رضا متوسلیان

گرافیست وعکاس

یاسمن امرایی

وردپرس و سئو کار

علی پوستین دوز

بنیانگذار شرکت